Bespaartips

Is één van deze fiscale aspecten van toepassing? Wij besparen gegarandeerd!

Bedrijfsopvolging of -beëindiging

Uw bedrijf overdragen aan uw kinderen, een derde of personeel? Gezien de huidige wetgeving voor zowel de erf-, schenk- en inkomstenbelasting is juist nu een goed moment om uw onderneming, al dan niet met behoud van zeggenschap, over te dragen. Ook wanneer u uw bedrijf reeds heeft overgedragen, is er een grote kans dat u alsnog belastingvoordeel kunt behalen. Bij bedrijfsbeëindiging volgt vaak onnodig een afrekening met de Belastingdienst. Iedere situatie is anders en het advies is maatwerk. Wij adviseren u graag om onnodig verschuldigde belastingen te besparen.  

De fiscale wetgeving op het gebied van bedrijfsopvolging is op 1 januari 2010 sterk gewijzigd. Enkele voorbeelden:

  • U kunt € 1.000.000,- belastingvrij schenken of nalaten. Voorwaarde is wel dat de verkrijgers de onderneming voortzetten of de aandelen in bezit houden. Boven genoemd bedrag geldt een vrijstelling van 83%; een veel ruimere fiscaliteit dan voor 2010.

  • Na 2010 is het mogelijk om aandelen bij leven te schenken of over te dragen zonder dat dit een grote aanslag inkomstenbelasting tot gevolg heeft. Onder bepaalde voorwaarden is een belastingvrije schenking van deze aandelen nu dus mogelijk.

  • Naast voordelen, gelden er ook grote inperkingen van de fiscale faciliteiten. Wanneer een aandeelhouder bij overlijden voor 2010 aandelen naliet aan zijn erfgenamen, was geen inkomstenbelasting verschuldigd over de meerwaarde van de aandelen. Vanaf 2010 is dit beperkt en zijn hier voorwaarden aan gesteld. Wanneer u dit op tijd regelt, zal u een forse aanslag erfbelasting en inkomstenbelasting bespaard blijven.

Gezien de huidige, ruime vrijstellingen bij schenking is het juist nù interessant te overwegen om uw onderneming op een fiscaal aantrekkelijke manier (deels) over te dragen. FiscaalFit.nl denkt graag met u mee om uw fiscale zaken voor nu én later goed te regelen.